• ПРАВНИ УКАЗАНИЯ 

Вие може да използвате уеб сайта за ваша лична и некомерсиална употреба. Цялата информация  в този сайт, в това число: снимки, текст, лога и друго съдържание са собственост на КЕЙБЪЛ ЛОВЪРС ООД. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия,  както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба. Всякаква друга употреба на материали от Сайта, изисква задължително писмено разрешение  от КЕЙБЪЛ ЛОВЪРС ООД.